Partnerszabályzat

Az Online Rendszerek engedélyezett partnereként (Partner) vállalod, hogy betartod a jelen Megállapodásban (Megállapodás) foglalt feltételeket. Kérlek, olvasd el figyelmesen a teljes Megállapodást, mielőtt regisztrálnál és az Online Rendszerek Partnereként népszerűsítenéd az Online Rendszerek szolgáltatást.

A részvételed a Programban kizárólag arra szolgál, hogy legálisan reklámozd weboldalunkat, hogy jutalékot kapj a meghatározott termékek, szolgáltatások után, amelyeket a saját weboldaladon vagy személyes ajánlásaid által az Online Rendszerekhez közvetített személyek vásárolnak.

Az Online Rendszerek Partnerprogramra (Program) való regisztrációval jelzed, hogy elfogadod a jelen Megállapodást és annak feltételeit.

A jelentkezés jóváhagyása vagy elutasítása

Fenntartjuk a jogot, hogy saját kizárólagos és abszolút belátásunk szerint jóváhagyjuk vagy elutasítsuk a Partnerprogramra jelentkezésedet. Nem élhetsz jogorvoslattal velünk szemben, ha a Partnerprogram jelentkezésed elutasításra kerül.

Jutalékok

A jutalékokat havonta egyszer fizetjük ki. Ahhoz, hogy egy Partner jutalékot kapjon, az ajánlott fióknak legalább 31 napig aktívnak kell maradnia.

Ön nem ajánlhatja magát, és nem kap jutalékot a saját fiókjai után.

A kifizetések csak a sikeresen végrehajtott tranzakciók után kerülnek kiküldésre. A visszaterhelést vagy visszatérítést eredményező tranzakciók nem kerülnek kifizetésre.

Felmondás

A partneri jelentkezésed és státuszod a Programban az alábbi okok bármelyike miatt felfüggeszthető vagy megszüntethető:

  • Nem megfelelő reklámok (hamis állítások, félrevezető hiperlinkek stb.).
  • Spammelés (tömeges e-mail, tömeges hírcsoport-bejegyzés stb.).
  • Illegális tevékenységeket tartalmazó vagy népszerűsítő oldalakon való hirdetés.
  • A partneri kapcsolat felfedésének elmulasztása bármely olyan promóció esetében, ahol ez a hatályos irányelvek, rendelkezések vagy vonatkozó törvények értelmében szükségesnek minősül.
  • A szellemi tulajdonjogok megsértése.
  • Kedvezmények, kuponok vagy más formában ígért visszaosztások felajánlása a partneri jutalékból ösztönzésként. Bónuszok hozzáadása vagy más termékek csomagolása az Online Rendszerek szolgáltatásához azonban elfogadható.
  • Saját vásárlás saját partneri linken keresztül (magadra való hivatkozás), csalárd tranzakciók, feltételezett ajánlási csalás.

A fentieken túlmenően az Online Rendszerek fenntartja a jogot, hogy bármikor, a jelen Megállapodás megsértése miatt megszüntesse bármelyik Partner fiókját.

Partner linkek

Használhatsz grafikus és szöveges linkeket mind a weboldaladon, mind az e-mail üzeneteidben. Az Online Rendszerek oldalát online és offline apróhirdetésekben, magazinokban és újságokban is hirdetheted.

Használhatod az általunk biztosított grafikákat és szövegeket, vagy létrehozhatod a sajátjaidat, amennyiben azokat a feltételeknek megfelelően megfelelőnek ítéled, és nem sérti a felmondás szakaszban leírtakat.

Felelősség

Tőlem telhetően mindent megteszek azért, hogy az oldalon alkalmazott partnerprogram kezelő szoftver megfelelően kövesse és elszámolja az ajánlásokat. De nem tudok garanciát vállalni arra, hogy a Program és/vagy a weboldal működése hibamentes lesz.

Nem tudok felelősséget vállalni a rajtam kívül állóan esetlegesen bekövetkező technikai hibákért, és az azokból esetleg eredő közvetett vagy véletlen károkért (bevételkiesés, jutalékok), amelyek a partnerek nyomon követésének hibáiból, az adatbázis fájlok elvesztéséből, vagy a Programot és/vagy a weboldal(ak)at ért szándékos károkozás eredményeiből adódnak.

A partnerprogram úgy van beállítva, hogy a vásárlót ahhoz a partnerhez köti, akinek az ajánlói linkjén keresztül először az oldalra érkezett. Értelemszerűen nem tudok felelősséget vállalni a nyomonkövetést biztosító, a felhasználó (vásárló) saját eszközén működő cookie-k esetleges törléséért.

Amennyiben személyesen közreműködsz egy adott vásárló vásárlásában, és mégsem jelenik meg a partner irodádban a vásárlás utáni jutalék, annak lehet olyan oka, hogy korábban a vásárló már más partner ajánlói linkjén keresztül kereste fel az oldalt. Ilyen esetekben nincs módomban a vásárlói jutalékot a korábbi ajánlótól elvenni és hozzád átkönyvelni.

A megállapodás időtartama

A jelen Megállapodás időtartama a Programba való felvételeddel kezdődik, és akkor ér véget, amikor a Partneri fiókod megszűnik.

A jelen megállapodás feltételeit bármikor módosíthatom, módosítás esetén minden partnert időben értesítek a partneri felületen és emailben. Ha a jelen Megállapodás feltételeinek bármely módosítása elfogadhatatlan a számodra, az egyetlen lehetőséged a Partnerfiókod megszüntetése. A Programban való további részvétel a módosítások elfogadásának minősül.

Kártalanítás

A Partner köteles kártalanítani és mentesíteni az Online Rendszerek üzemeltetőjét minden olyan felelősség, kár, bírság, ítélet, követelés, költség, veszteség és kiadás (beleértve az ésszerű jogi díjakat és költségeket) alól, amely a jelen Megállapodással kapcsolatban a Partner hanyagsága, félrevezetése, a közzététel elmulasztása vagy szándékos kötelességszegése miatt felmerülő vagy azzal kapcsolatos bármely követelésből ered.

Elektronikus aláírások Hatályos

A Megállapodás egy elektronikus szerződés, amely az Online Rendszerek partnerprogramban való részvételének jogilag kötelező érvényű feltételeit határozza meg. Az Online Rendszerek Partnerprogram jelentkezési folyamatának kitöltésével jelzed, hogy elfogadod a jelen Megállapodást és a jelen Megállapodásban foglalt vagy hivatkozott valamennyi feltételt. Ez a művelet egy elektronikus aláírást hoz létre, amely ugyanolyan hatállyal bír, mint egy papír alapú dokumentumon szereplő aláírás.